Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố phong cách hiện đại | Công năng & thẩm mỹ

Nhà phố 3 tầng phong cách Hiện Đại vừa được Nội Thất Thái Lê hoàn thành thi công để đón gia chủ về nhà mới. Công trình thực tế so với mẫu thiết kế nội thất 3D ban đầu tương tự đến 80%, những nội thất đã lên layout đều được đội ngũ của chúng tôi triển khai tốt ngoài thực tế để công trình đạt đúng với dự tính ban đầu.

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2

Thi công nội thất nhà phố KDC An Thiên Lý Thủ Đức - 340m2